Politik om databeskyttelse

At LifestyleGarden®, we take data protection seriously. We have robust procedures and processes in place to ensure that your personal data are respected and protected..


Vi indsamler og bruger kun dine personlige oplysninger til undersøgelsesformål og ikke til nogen andre formål. Vi udviser størst mulig forsigtighed, når vi opbevarer og behandler dine personlige oplysninger, og vi sikrer, at vi beskytter de oplysninger, som du har valgt at betro os, samtidig med at vi leverer det højeste serviceniveau til vores kunder..


Vores politik om databeskyttelse overholder strengt EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), som trådte i kraft 25. maj 2018. GDPR stiller højere krav til alle virksomheder, som indsamler og behandler personlige oplysninger – herunder LifestyleGarden®. Vi lover, at vi:.

 • kun behandler dine oplysninger med dit samtykke og til det tilsigtede formål.
 • giver dig mulighed for til enhver tid at trække dit samtykke tilbage.

Hvad bruges mine oplysninger til?

Medmindre andet er anført, indsamler og behandler LifestyleGarden® oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, personlige og følsomme oplysninger) med det formål at udføre markedsundersøgelser. Ved disse aktiviteter informerer vi dig om markedsundersøgelsens specifikke formål og beder dig om dit samtykke. Vi lover, at vi aldrig vil behandle, indsamle eller dele oplysninger til nogen andre formål end det, som de er tilsigtet..

Hvilke typer oplysninger indsamler vi?

Afhængigt af undersøgelsens emne kan LifestyleGarden® indsamle skriftlige oplysninger. Indholdet af oplysningerne afhænger også af emnet, men kan omfatte personlige oplysninger og/eller følsomme oplysninger. GDPR beskytter dig som respondent, og hvis du ønsker at få indsigt i de oplysninger, som du har givet til LifestyleGarden® eller ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du til enhver tid gøre dette.

Jeg ønsker at trække mit samtykke tilbage

Som respondent har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan gøre dette ved at sende en e-mail til [email protected]

Når du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi dine oplysninger fra vores arkiver inden for én (1) måned. LifestyleGarden® forbeholder sig retten til at forlænge svartiden på en anmodning om sletning af oplysninger med yderligere to måneder, hvis anmodningen er kompliceret, eller LifestyleGarden® har modtaget flere anmodninger fra samme person. Det er også muligt, at LifestyleGarden® kræver identifikation for at behandle anmodningen. Vi indhenter og sletter også oplysninger, som er blevet delt med tredjeparter.

Jeg ønsker at få indsigt i mine oplysninger

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, som du har givet til LifestyleGarden®: Kontakt os på [email protected]

Læs LifestyleGarden®’s Politikker om databeskyttelse herunder:

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for markedsundersøgelser

LifestyleGarden® ønsker at beskytte og sikre de personlige oplysninger, som vi har indsamlet fra vores kunder.

For at leve op til vores databeskyttelsesforpligtelser overholder LifestyleGarden® følgende principper:

 1. Alle indsamlede oplysninger skal lovligt indsamles, kompileres, gemmes, gives adgang til, behandles og anvendes af LifestyleGarden®.
 2. Modtagelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsaktiviteter er frivilligt, og kunder kan til enhver tid afmelde sig.
 3. Alle indsamlede oplysninger behandles fortroligt, anvendes kun til markedsføringsformål og videregives ikke til nogen andre personer, som ikke er ansat af LifestyleGarden®, undtagen med samtykke, som det er påkrævet ved lov eller retskendelse.
 4. Alle indsamlede oplysninger videregives ikke til nogen kunde, bortset fra til lovlige undersøgelsesformål.
 5. LifestyleGarden® overholder lovgivningen i alle lande, hvor vi driver forretning.
 6. LifestyleGarden® overfører ikke personlige oplysninger til lande eller områder uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, medmindre den pågældende virksomhed sørger for et tilstrækkeligt højt niveau for beskyttelse af de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder (Se Privacy Shield-politikken herunder).

Privacy Shield-politik

LifestyleGarden® tager beskyttelsen af vores respondenters privatliv alvorligt. Når vi arbejder med kunder i USA, følger vi Privacy Shield-principperne og overholder EU-US Privacy Shield-rammeaftalen som anført af det amerikanske handelsministerium med hensyn til indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger fra EU.


Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for markedsundersøgelser

 1. Underretning. Når vi indsamler dine personlige oplysninger, underretter vi dig rettidigt og på passende vis om, hvilke personlige oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, samt de tredjeparter, som vi kan dele dem med.
 2. Valgmulighed. Du får mulighed for frit og aktivt at give os dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
 3. Adgang. Vi giver dig mulighed for at få adgang til dine personlige oplysninger, som det er påkrævet ved lov, så du kan rette unøjagtige oplysninger.
 4. Sikkerhed. Vi træffer passende fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang eller videregivelse, ændring og tilintetgørelse.
 5. Gennemførelse. Vi gennemgår regelmæssigt, hvordan vi lever op til disse krav til beskyttelse af personlige oplysninger.
 6. Ansvarlighed. Vi kan dele personlige oplysninger med tredjepartsleverandører, som vi har ansat til at udføre tjenester på vores vegne. Vi inkluderer bestemmelser i vores kontrakter med tredjeparter, som personlige oplysninger fra EU videregives til, om at oplysningerne kun må behandles til de begrænsede og specificerede formål, som er i overensstemmelse med det samtykke, som du har givet, og at tredjeparten leverer det samme niveau af beskyttelse som LifestyleGarden®. Vi kræver, at tredjeparter, hvortil vi videregiver personlige oplysninger, og som ikke er underlagt GDPR-lovgivningen, hvor det er relevant, enten (i) tilslutter sig GDPR-principperne eller (ii) indgår aftale om at levere mindst det samme niveau af beskyttelse af personlige oplysninger, som det er påkrævet i de relevante GDPR-principper. Hvis tredjeparten ikke overholder sine forpligtelser til beskyttelse af personlige oplysninger, kan LifestyleGarden®, hvor det er relevant, vælge at træffe foranstaltninger til at forhindre eller stoppe brugen eller videregivelsen af personlige oplysninger. LifestyleGarden® er juridisk ansvarlig for ethvert brud på GDPR af tredjeparter i forbindelse med videregivelsen af personlige oplysninger.
 7. Dataintegritet og begrænsninger. Vi indsamler kun de personlige oplysninger, som vi har behov for, til specifikke, identificerede formål, og vi bruger dem ikke til andre formål uden at indhente dit samtykke. Vi træffer passende foranstaltninger for at sikre, at de personlige oplysninger i vores arkiver er nøjagtige.
 8. Løsning af tvister. Vi tager hånd om eventuelle uenigheder vedrørende potentielt misbrug af oplysninger, og vi har politikker og procedurer på plads til at undersøge og løse tvister.· ·