KGS. OF MARINE DEBRIS WE HAVE HELPED TO REMOVE FROM THE OCEAN

150,000
DuraOcean Materials

Plastföroreningar utgör en stor utmaning för vår planet. Varje år producerar vi 300 miljoner ton plastavfall – det är nästan lika mycket som vikten av hela världens befolkning. Om inga åtgärder vidtas för att minska avfallet kommer mängden plastavfall enligt prognoser att ha fyrdubblats år 2050.


Det är ett välkänt faktum att en stor del av plastavfallet hamnar i våra hav, närmare bestämt omkring åtta miljoner ton – det skulle räcka till 425 varv runt jordklotet. Varje år dör 100 000 havsdjur på grund av plastföroreningarna i havet och år 2050 kan det finnas mer plast än fisk i haven. Men hjälpen är nära! Initiativ som återvinnings- och återanvändningsprojekt för havsavfall bidrar till att öka medvetenheten och uppmuntra konsumenter att ta ansvar för lokala havssaneringsprojekt. Men vad händer med plastavfallet som samlas in?

Som ett sätt att bemöta ett världsomspännande problem presenterar LifestyleGarden® stolen DuraOcean®, en innovativ produkt som banar ny väg eftersom den är tillverkad av havsplast som till exempel fisknät, rep och annat marint avfall. DuraOcean är marknadens första kommersiellt tillgängliga stol tillverkad av marint avfall och utgör ett riktmärke för utformning och användning av hållbara material.


På LifestyleGarden® inser vi att initiativ för miljömässigt ansvar är det enda sättet att skapa innovativ produktutveckling. DuraOcean®-stolarna är ett lysande exempel på vårt engagemang för hållbar utveckling eftersom de är tillverkade av 100 % återvunnen plast från våra hav.

Det är inte bara råvarorna som kommer från återvunnet marint avfall, hela stolen kan monteras isär och återvinnas på nytt. Största delen av plastmaterialet kommer från fisknät och tillsammans med annat insamlat plastmaterial ger det DuraOcean® sin gröna färg.

Våra partners samlar in det marina avfallet och bearbetar det till värdefullt återvunnet råmaterial som levereras till oss i form av pellets. Pelletsen blandas med harts och andra tillsatser och gassprutas i våra specialtillverkade formar. Resultatet är en UV-resistent och ergonomiskt utformad skål som stöds av vårt slitstarka, FSC®-certifierade, brasilianska eukalyptusträ.


DuraOcean Process

Q&A

Stolen tillverkas av 100 % återvunnet plastmaterial från marint avfall, huvudsakligen fisknät, som plockas upp ur havet på ett säkert sätt, rengörs och förvandlas till denna vackra produkt. Eftersom stolarna är tillverkade av återvunnet material finns det skillnader i färg och mönster dem emellan, vilket gör varje stol unik.

Ja, denna stol är helt återvinningsbar, du kan kassera stolen i en återvinningsstation nära dig. Sådana stationer finns i de flesta länder, men du kan även kassera plastskålen i en insamlingsbehållare för plastflaskor.

Nej. DuraOcean är tillverkad av marint avfall och därför är färgpaletten begränsad till färgerna och sammansättningen hos avfallet, normalt sätt är detta olika nyanser av grönt och ibland lite mörkare toner. Stolen tillverkas av 100 % återvunnet material utan användning av stabiliseringsmedel, vilket gör att färgen kan variera under stolens livscykel, det är nästan som ett levande material.

Nej, stolen tillverkas i enlighet med stränga standarder och EU-lagstiftningar som förbjuder hälsoskadliga kemikalier (REACH) och är således helt miljövänlig. Vi har tillverkat denna stol av 100 % återvunnet plastmaterial utan användning av stabiliseringsmedel för att på så sätt minska vår miljöpåverkan.

Stolen kommer snart att finnas tillgänglig i en butik nära dig. Du kommer att hitta den här: Hitta din butik

What can you do?
TITTA I OCH LADDA NED BROSCHYREN

REFUSE. REDUCE. REUSE. RECYCLE. RETHINK. DURAOCEAN

Tillsammans kan vi dra vårt strå till stacken och rensa upp i havet genom att bedriva vår verksamhet på rätt sätt – det hållbara sättet.


· ·