KGS. OF PLASTIC WE HAVE HELPED TO KEEP OUT OF THE OCEANS

204,000
DuraOcean Materials

Plastföroreningar utgör en stor utmaning för vår planet. Varje år producerar vi 300 miljoner ton plastavfall – det är nästan lika mycket som vikten av hela världens befolkning. Om inga åtgärder vidtas för att minska avfallet kommer mängden plastavfall enligt prognoser att ha fyrdubblats år 2050.


Det är ett välkänt faktum att en stor del av plastavfallet hamnar i våra hav, närmare bestämt omkring åtta miljoner ton – det skulle räcka till 425 varv runt jordklotet. Varje år dör 100 000 havsdjur på grund av plastföroreningarna i havet och år 2050 kan det finnas mer plast än fisk i haven. Men hjälpen är nära! Initiativ som återvinnings- och återanvändningsprojekt för havsavfall bidrar till att öka medvetenheten och uppmuntra konsumenter att ta ansvar för lokala havssaneringsprojekt. Men vad händer med plastavfallet som samlas in?

Tackling a worldwide issue, LifestyleGarden® is the proud producer of the DuraOcean® chair, an innovative product development that is breaking new ground by utilising recycled maritime plastic, to create the world’s first commercially available chair made with marine plastic waste, setting the benchmark for sustainable material usage and design.


Duraocean

På LifestyleGarden® inser vi att initiativ för miljömässigt ansvar är det enda sättet att skapa innovativ produktutveckling. DuraOcean®-stolarna är ett lysande exempel på vårt engagemang för hållbar utveckling eftersom de är tillverkade av 100 % återvunnen plast från våra hav.

Det är inte bara råvarorna som kommer från återvunnet marint avfall, hela stolen kan monteras isär och återvinnas på nytt. Största delen av plastmaterialet kommer från fisknät och tillsammans med annat insamlat plastmaterial ger det DuraOcean® sin gröna färg.

Våra partners samlar in det marina avfallet och bearbetar det till värdefullt återvunnet råmaterial som levereras till oss i form av pellets. Pelletsen blandas med harts och andra tillsatser och gassprutas i våra specialtillverkade formar. Resultatet är en UV-resistent och ergonomiskt utformad skål som stöds av vårt slitstarka, FSC®-certifierade, brasilianska eukalyptusträ.


DuraOcean Process

Q&A

This chair is 100% made with recycled plastics originating from marine material - mainly consisting of ropes that have been safely prevented from polluting the oceans, cleaned and turned into these beautiful chairs.

Ja, denna stol är helt återvinningsbar, du kan kassera stolen i en återvinningsstation nära dig. Sådana stationer finns i de flesta länder, men du kan även kassera plastskålen i en insamlingsbehållare för plastflaskor.

Yes and no. DuraOcean is made from marine industry waste and therefore the colour palette available is somewhat limited to the colour and composition of the plastic available. However, we are continuously developing this, and currently offer the DuraOcean in green, black and mint.

Nej, stolen tillverkas i enlighet med stränga standarder och EU-lagstiftningar som förbjuder hälsoskadliga kemikalier (REACH) och är således helt miljövänlig. Vi har tillverkat denna stol av 100 % återvunnet plastmaterial utan användning av stabiliseringsmedel för att på så sätt minska vår miljöpåverkan.

Stolen kommer snart att finnas tillgänglig i en butik nära dig. Du kommer att hitta den här: Hitta din butik

What can you do?
TITTA I OCH LADDA NED BROSCHYREN

REFUSE. REDUCE. REUSE. RECYCLE. RETHINK. DURAOCEAN

Tillsammans kan vi dra vårt strå till stacken och rensa upp i havet genom att bedriva vår verksamhet på rätt sätt – det hållbara sättet.


· ·